عید سعید فطر مبارک! - TurboVPN
دقیقه مطالعه

عید سعید فطر مبارک!

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد باده خرم عید است

که در ساغر شد روز عید است ،

سوی میکده آیید به شکر که ببخشند

هر آنکس که در این دفتر شد . . .

عید سعید فطر بر شما مبارکن

مفید بودن مقاله برای کاربران
برچسب ها

مشابه که شاید مورد پسند شما باشد

دیدگاه‌ها
0