کانکشن ها و آدرس سرورها - TurboVPN
دقیقه مطالعه

کانکشن ها و آدرس سرورها

Server addresses:
Super Kerio:

uk.turbovpn.net ===> 109.200.13.68 = “فقط برای Kerio”

us.turbovpn.net ===> 162.223.94.79 = “فقط برای Kerio”
—————————————————
GOLD Kerio Servers :

آلمان ==> kde.turbovpn.net ===> 178.63.196.156

سوییس ==> kch.turbovpn.net ===> 178.32.244.71

انگلیس ==> kuk.turbovpn.net ===> 78.129.192.116

ایتالیا ==> kit.turbovpn.net ===> 188.165.186.253

کانادا ==> kca.turbovpn.net ===> 192.64.14.196

آمریکا ==> kus.turbovpn.net ===> 162.223.94.69

جمهوری چک ==> kcz.turbovpn.net ===> 92.222.125.230

هلند ==> knl.turbovpn.net ===> 80.82.66.162

آمریکا برای کسانی که قطعی کریو دارند ==>
kus3.turbovpn.net ===> 65.60.7.148
—————————————————
Open VPN:

انگلیس ==> ovpn.turbovpn.us ===> 109.200.13.67
انگلیس ۳ ==> o2.turbovpn.us ===> 87.98.249.183
آمریکا ==> n3.turbovpn.us ===> 65.60.7.132
آلمان ==> o4.turbovpn.us ===> 5.9.231.196
آمریکا ۲ ==> ous.turbovpn.us ===> 162.223.94.70
انگلیس ۲ ==> ouk.turbovpn.us ===> 78.129.192.103
ایرلند ==> oir.turbovpn.us ===> 176.31.90.44
کانادا ==> oca.turbovpn.us ===> 192.64.14.208
فنلاند ==> ofi.turbovpn.us ===> 5.196.36.24
جمهوری چک ==> ocz.turbovpn.us ===> 92.222.125.227
هلند ۲ ==> onl.turbovpn.us ===> 80.82.66.159
انگلیس ۳ ==> ouk3.turbovpn.net ===> 87.98.249.183
لوکزامبورگ ==> olu.turbovpn.us ===> 94.242.239.43
فرانسه ==> ofr.turbovpn.us ===> 176.31.7.221
اسپانیا ==> osp.turbovpn.us ===> 178.33.175.68
پرتقال ==> opr.turbovpn.us ===> 37.59.212.1

—————————————————
VPN:

انگلیس ==> vp3.turbovpn.net ===> 5.160.243.135

آمریکا ==> vp4.turbovpn.net ===> 5.160.243.136

لوکزامبورگ ==> vp6.turbovpn.net ===> 185.81.96.69
L2TP Pre shared key : 123456789
—————————————————
Tunnel SSL Https:

انگلیس ==> n.turbovpn.us ===> 109.200.13.67
انگلیس ۳ ==> n2.turbovpn.us ===> 87.98.249.183
آمریکا ==> n3.turbovpn.us ===> 65.60.7.132
آلمان ==> n4.turbovpn.us ===> 5.9.231.196
آمریکا ۲ ==> n5.turbovpn.us ===> 162.223.94.70
انگلیس ۲ ==> n6.turbovpn.us ===> 78.129.192.103
ایرلند ==> n7.turbovpn.us ===> 176.31.90.44
کانادا ==> n8.turbovpn.us ===> 192.64.14.208
فنلاند ==> n9.turbovpn.us ===> 5.196.36.24
جمهوری چک ==> n10.turbovpn.us ===> 92.222.125.227
هلند ۲ ==> n11.turbovpn.us ===> 80.82.66.159
لوکزامبورگ ==> n12.turbovpn.us ===> 94.242.239.43
فرانسه ==> n13.turbovpn.us ===> 176.31.7.221
اسپانیا ==> n14.turbovpn.us ===> 178.33.175.68
پرتقال ==> n15.turbovpn.us ===> 37.59.212.1

—————————————————
PM9:

فرانسه ==> p1.turbovpn.net ===> 94.23.158.104
آلمان ==> p2.turbovpn.net ===> 5.9.231.197

—————————————————
Cisco:

انگلیس ==> cuk.turbovpn.net ===> 78.129.192.103
آلمان ==> cde.turbovpn.net ===> 5.9.231.196
هلند ==> cnl.turbovpn.net ===> 80.82.66.159
آمریکا ==> cus.turbovpn.net ===> 162.223.94.70
انگلیس ۲ ==> cuk2.turbovpn.net ===> 109.200.13.67
آمریکا ۲ ==> cus2.turbovpn.net ===> 65.60.7.132
ایرلند ==> cire.turbovpn.net ===> 176.31.90.44
جمهوری چک ==> ccz.turbovpn.net ===> 92.222.125.227
کانادا ==> cca.turbovpn.net ===> 192.64.14.208
فنلاند ==> cfi.turbovpn.net ===> 5.196.36.24
انگلیس ۳ ==> cuk3.turbovpn.net ===> 87.98.249.183
لوکزامبورگ ==> clu.turbovpn.net ===> 94.242.239.43
فرانسه ==> cfr.turbovpn.net ===> 176.31.7.221
اسپانیا ==> csp.turbovpn.net ===> 178.33.175.68
پرتقال ==> cpr.turbovpn.net ===> 37.59.212.1

—————————————————

مفید بودن مقاله برای کاربران
برچسب ها

مشابه که شاید مورد پسند شما باشد

دیدگاه‌ها
0