آموزش استفاده از Cisco در تبلت apple

آموزش استفده از سیسکو در تبلت ios

ابتدا کانکشن سیسو را از iTunes دانلود کنید و نصب کنید

Cisco any Connect


خرید سیسکو برای تبلت